Tvorba modelů interiérů v programu pCon.planner - Podpora TWINMOTION

Podpora programu TWINMOTION 2022
Přejít na obsah
Tvorba modelů staveb v programu pCon.planner pro export do programu Twinmotion
Při práci s programem Twinmotion 2022 je vždy nutné importovat základní 3D model interiéru nebo stavby v některém ze 3D formátů, které program umí importovat. Po importu 3D modelu lze dále pokračovat v práci s využitím knihoven materiálů a objektů programu Twinmotion. Pro tvorbu základních 3D model interiérů a staveb je velice vhodný program pCon.planner firmy EasternGraphics.

Program pCon.planner je volný program a firma EasternGraphics povoluje program využívat i k profesionálním účelům. Velkou výhodou pro uživetele je lokalizace programu do češtiny a tuzemská podpora.

Tvorba 3D modelů interiérů a staveb je v programu velice jednoduchá, neboť všechny základní objekty pro tvorbu 3D modelu jsou parametrické. Import 3D modelů vytvořených v programu pCon.planner programem Twinmotion probíhá ve formátu SKP.

Při tvorbě 3D modelů interiérů v programu pCon.planner je nutné do již vytvořeného 3D modelu interiéru doplnit 3D model podezdívky a stropní desky. Důvodem je kvalitní zobrazení v programu Twinmotion při změnách času.

Na následujícím obrázku je demonstrační model interiéru doplněný o podezdívku a stropní desku. Model je možné stáhnout v základní verzi i ve verzi s doplněnou podezdívkou a stropní deskou. Pracovní postupy pro doplnění podezdívky a stropní desky jsou na další stránce.
Demonstrační model interiéru v programu pCon.planner
Úvodní obrázek online prezentace modelu uloženého v Twinmotion Cloud
Podpora programu TWINMOTION 2022
Návrat na obsah