Přehled knihoven - Podpora TWINMOTION

Podpora programu TWINMOTION 2022
Přejít na obsah
Knihovny
Na obrázku je pracovní prostředí programu při otevření panelu knihoven, ve kterém jsou vidět základní druhy knihoven. Pod každou složkou s knihovnou jsou potom další dílčí druhy knihoven, jejichž prezentace je na videu.
Dílčí složky (položky) jednotlivých knihoven mimo materiálů
Podpora programu TWINMOTION 2022
Návrat na obsah