Import terénu jako bodové sítě - Podpora TWINMOTION

Podpora programu TWINMOTION 2022
Přejít na obsah
Import terénu do pracovního prostředí
Program Twinmotion se používá vedle vizualizace architektury i na doplňování vegetace do scény. Vedle knihoven rostlin (stromy, keře, květiny) je k dispozici i řada dalších povelů pro tvarování terénu a doplňování povrchů na terén včetně vodních prvků.
Proto byl program doplněn i importem terénu.
Vstupními soubory, které definují terén, jsou 3D soubory, výškové mapy a bodová síť. Na obrázku je otevřený dialog pro import terénu a nastavení parametrů. Při importu výškových map se musí nastavit velikost plochy a maximální výška. Při importu bodové sítě se nastavuje pouze vyhlazování, protože velikost importovaného terénu i jeho výška jsou definovány v bodové síti.
Prakticky použitelný je import terénu jako 3D soubory.
Podpora programu TWINMOTION 2022
Návrat na obsah