Přehled objektů scény - Podpora TWINMOTION

Podpora programu TWINMOTION 2022
Přejít na obsah
Přehled objektů scény
Scéna programu se skládá s velkého počtu samostatných objektů, se kterými může uživatel provádět transformace, změny materiálů a další funkce.
Jednotlivé objekty se vybírají posunem myši na objekt a stisknutím levého tlačítka myši. U velkých scén může tento způsob výběru uživatele zdržovat při práci. Potom je možné využít pro výběr objektů přehled objektů, který se otevře na pravé straně displeje po klepnutí na symbol s šipkou v pravém horním rohu displeje.
Po klepnutí levým tlačítkem myši na jméno objektu se příslušný objekt stane aktivním, je ve scéně zvýrazněn a je zobrazen ovládací prvek pro transformaece objektu. Povelem Zoom to selection z menu, které se otevře po klepnutí pravým tlačítkem na jménu objektu, se scéna posune tak, že příslušný objekt je ve středu pracovní plochy. Povel lze aktivovat také stisknutím klávesy F.
Podpora programu TWINMOTION 2022
Návrat na obsah