Tvorba a export statických vizualizací - Podpora TWINMOTION

Podpora programu TWINMOTION 2022
Přejít na obsah
Tvorba a export statických vizualizací
Základním mediálním výstupem ze scény je obrázek fotorealistické vizualizace pohledu nastaveného uživatelem. Postup je velice jednoduchý. Nejdříve si uživatel nastaví požadovaný pohled ve scéně. K nastavení pohledu se používá myš, otáčením kolečka myši se mění velikost, při stisknutém pravém tlačítku se mění směr pohledu a při stisknutém kolečku se provádí posun. Potom se otevře spodní panel pro tvorbu mediálních souborů a klepne se na ikonu Image. Nastavení pohledu se provede klepnutím na symbol "+" s popisem Create video. Pracovní postup je na videu vpravo. Nastavené pohledy se stanou součástí scény po záznamu scény na disk. Při dalším otevření scény je možno pokračovat v dalším nastavování parametrů a vlastností jednotlivých nastavených pohledů.
Při posunu kurzoru myši na některý náhled pohledu se kolem náhledu zvýrazní bílý rámeček a objeví se tři symboly dalších ovládacích prvků. Nahoře se aktivuje pomocné povelové menu pro přejmenování a vymazání pohledu. A další ovládací prvek slouží pro aktualizaci náhledu podle změny nastavení a parametrů. Změna nastavení a parametrů se aktivuje klepnutím na symbol More. Objeví se panel pro podrobné nastavení pohledu.
První povel Location slouží pro nastavení pozice na mapě světa, denního a ročního času, severního směru a pozadí. Jedná se o stejné parametry, které se nastavují pro celou scénu. Zde se ale nastavují pouze pro příslušný pohled.
Druhý povel Weather slouží pro nastavení počasí, ročního období, růstu vegetace a dalších vlastností prostředí, které se otevřou na dalším panelu. Jedná se opět o stejné parametry, které se nastavují pro celou scénu. Zde se ale nastavují pouze pro příslušný pohled.
Třetí povel Lighting slouží pro nastavení osvětlení na dvou panelech. Jedná se opět o stejné parametry, které se nastavují pro celou scénu. Zde se ale nastavují pouze pro příslušný pohled.
Podpora programu TWINMOTION 2022
Návrat na obsah