Import formátu SKP z programu SketchUp a pCon.planner - Podpora TWINMOTION

Podpora programu TWINMOTION 2022
Přejít na obsah
Import 3D modelů do pracovního prostředí
Při spuštění programu Twinmotion se automaticky zobrazí spodní panel nástrojů nastavený na import 3D modelu. Po klepnutí na ikonu importu se objeví dialogové okno importu. Importované modely mohou být ve formátech FBX, SKP, OBJ nab C4D. Nejvhodnějším formátem pro běžné uživatele je formát SKP, protože je možné importovat 3D modely z online knihovny 3D Warehouse nebo 3D modely vytvářet v programech SketchUp nebo pCon.planner.

Před nahráním 3D modelu je možné rozklepnout povel nastavení (Options) a provést nastavení parametrů podle obrázku. Při tomto nastavení budou v přehledu objektů scény zobrazeny jednotlivé objekty, budou převzaty informace o nastavení materiálů, osa Z objektů bude směřovat nahoru a bude proveden automaticky převod jednoteck na metry.
Na videu je kompletní postup exportu 3D modelu z online knihovny 3D Warehouse a jeho import programem Twinmotion. Dále následuje uložení importovaného modelu do uživatelské knihovny 3D modelů a změna materiálů.
Podpora programu TWINMOTION 2022
Návrat na obsah