Interaktivní 3D prezentace - Podpora TWINMOTION

Podpora programu TWINMOTION 2022
Přejít na obsah
Jedním z velice užitečných povelů programu Twinmotion 2020 je povel Presenter, který vytvoří samostatně běžící aplikaci s interaktivní 3D prezentací v uživatelském prostředí programu Twinmotion 2020.
V prezentaci je kompletní pracovní postup při tvorbě samostatné aplikace Twinmotion 2020 PRESENTER se scény vytvořené v programu Twinmotion 2020. Ve scéně již byly nastaveny v panelu pro tvorbu médií videa průchodů, obrázky pohledů a sférická panoramata. Tyto mediální soubory se mohou prohlížet přímo v programu Twinmotion 2020 nebo se mohou exportovat na disk pro prohlížení příslušnými prohlížeči mediálních souborů. Povelem Presenter se vytvoří soubory pro prohlížení nastavených mediálních souborů v prostředí programu Twinmotion 2020 a navíc může uživatel procházet 3D scénou, měnit denní čas a exportovat aktuální obsah displeje na plochu.

Prezentaci si můžete stáhnout jako ZIP soubor o velikosti 1.35 GB.
Ovládání a nastavení
Po spuštění programu se zobrazí úvodní obrazovka programu, která je v úvodu této stránky, potom se nahrávají soubory prezentace a zobrazí se pracovní prostředí s oknem, kde jsou zobrazeny informace pro ovládání programu a další ovládací prvky.
Vpravo nahoře je ikona pro otevření menu pro další nastavení prezentace, vlevo dole je ikona pro spuštění automatické prezentace a první mediální náhledy prezentace jsou zobrazeny vpravo od ikony.
Vpravo dole je potom ikona pro přechod do uživatelského ovládání prezentace, kdy uživatel může pomocí myši a kláves procházet plynule ve fotorealistické zobrazení celou scénou.
Přehled povelů pro nastavení
Přechod na další povely a nastaveni:
Export kopie displeje na plochu
Okno s úvodními informacemi
Nastavení programu
Ukončení programu

Nastavení denního času
Nastavení rychlosti pro animovaná vozidla, cyklisty a chodce pohybující se po nastavených křivkách
Volba průchodu scénou jako chodec nebo celkové prohlížení scény
Nastavení pro zařízení virtuální reality
Základní nastavení programu
Podpora programu TWINMOTION 2022
Návrat na obsah