Práce s materiály ve scéně - Podpora TWINMOTION

Podpora programu TWINMOTION
Přejít na obsah
Práce s materiály
Při práce s materiály se nastaví pracovní prostředí podle obrázku. Otevře se knihovna materiálů a ve spodním panelu nástrojů se vlevo zobrazí náhled aktuálního materiálu ve scéně a vpravo potom symboly základních povelů pro nastavení změn parametrů.
Na videu je potom názorně vidět výběr materiálu z povrchu objektu, změna parametru vybraného materiálu, nastavení nových materiálů vybrané stěny a změna vybraného materiálu v celé scéně.
Podpora programu TWINMOTION
Návrat na obsah