Práce s materiály ve scéně - Podpora TWINMOTION

Podpora programu TWINMOTION 2022
Přejít na obsah
Pracovní prostředí pro práci s materiály
Při práce s materiály se nastaví pracovní prostředí podle obrázku. Otevře se knihovna materiálů a ve spodním panelu nástrojů se vlevo zobrazí náhled aktuálního materiálu ve scéně a vpravo potom symboly základních povelů pro nastavení změn parametrů.
Na videu je potom názorně vidět výběr materiálu z povrchu objektu, změna parametru vybraného materiálu, nastavení nových materiálů vybrané stěny a změna vybraného materiálu v celé scéně.
Změna materiálů importovaného 3D modelu
V prezentaci je postup změn materiálů v importovaném modelu. Postup je velice jednoduchý. Klepnutím na nástroj pro zjištění materiálu povrchu objektu se posune kurzor na příslušný povrch a klepne se levým tlačítkem myši. Náhled příslušného materiálu se objeví vlevo dole v ovládacím panelu a současně se otevře knihovna materiálů, ze které se po výběru nového materiálu přesune materiál na příslušný objekt. Při změně materiálů více objektů je třeba provést nastavení na změnu materiálu na všech objektech, na kterých je příslušný materiál použit.
Při změnách materiálů je třeba, aby uživatel věděl, jestli bude provádět změnu materiálu pouze na jednom objektu nebo na všech objektech, které obsahují příslušný materiál. Volba se provádí velice jednoduše klepnutím na levou ikonu mezi grafickou pracovní oblastí a spodním panelem.

Replace material - změna materiálu na všech objektech obsahujících příslušný materiál
Apply to object - změna materiálu pouze na jednom objektu
Podpora programu TWINMOTION 2022
Návrat na obsah