Doplnění materiálů na terén a 3D objekty - Podpora TWINMOTION

Podpora programu TWINMOTION 2022
Přejít na obsah
Doplnění materiálů na terén
Při klepnutí na terén se ve spodním panelu zobrazí ikony povelů pro modelování terénu a doplňování materiálů na terén.
Po klepnutí na ikonu povelu pro doplňování materiálů se v levé části spodního panelu zobrazí náhledy čtyř základních materiálů povrchu terénu a v pravé části potom ikony povelů pro nastavení nástroje pro doplňování vybraného materiálu na povrch terénu (průměr, měřítko, průhlednost, tvar nástroje).
Jako povrch terénu lze využívat všechny materiály ze všech knihoven materiálů. Pro doplňování materiálů terénu je v knihovně materiálů speciální knihovna Ground (Povrch), která obsahuje dvě dílčí složky - přírodní materiály a materiály vytvořené lidmi (Nature a Manmade).
Při doplňování materiálů na 3D objekty se vybrané materiály přetahují z knihovny přímo na povrch 3D objektu. U terénu je potřeba nejdříve vybrat jeden ze čtyř materiálů v levé části spodního panelu, potom aktivovat nástroj pro doplňování materiálu, nastavit jeho parametry a pokračovat posunem myši na plochu terénu. Po klepnutí a držení myši se pohybem myši doplňuje vybraný materiál na plochu terénu.
Přetažením materiálu z knihovny na jeden ze čtyř materiálů ve spodním panelu se nahradí příslušný materiál na terénu.
Obrázek a sférické panorama ze scény vytvořené během pracovního postupu na videu
Podpora programu TWINMOTION 2022
Návrat na obsah