Pracovní prostředí programu - Podpora TWINMOTION

Podpora programu TWINMOTION
Přejít na obsah
Navigace ve scéně a výběr aktivního objektu
Každý 3D grafický návrhový nebo vizualizační program má poněkud odlišné pracovní prostředí, pouze mají základní součásti 3D programů (pracovní oblast, knihovny, struktura projektu, nastavení vlastností a parametrů, povely pro práci se soubory) rozdílné grafické i uživatelské řešení a jsou umístěny na jiném místě displeje.
Základní představu o pracovním prostředí programu TWINMOTION získáte po shlédnutí úvodního videa, ve kterém jsou prezentovány navigace ve scéně, výběr objektu, přehled objektů a nastavení denního času.
Tvorba úvodní demonstrační scény pro tvorbu videí pracovních postupů.
Při spuštění programu si může uživatel vybrat, jakým způsobem se bude pohybovat v pracovním prostoru scény. Jestliže jste ještě nepracovali s žádným z uvedených programů, použijte ovládání programu Twinmotion. Je to jednoduché, otáčením kolečka myši se mění velikost scény, při stiknutém tlačítku myši se scény posouvá, pravým tlačítkem se scény otáčí a klepnutím levým tlačítke se provede výběr objektu. Kdo je zvyklý ovládat hry talčítky, může použít stejná tlačítka i zde.
Podpora programu TWINMOTION
Návrat na obsah