Tvorba nových materiálů - Podpora TWINMOTION

Podpora programu TWINMOTION 2022
Přejít na obsah
Tvorba vlastních materiálů
Knihovna materiálů obsahuje několik set kvalitních realistických materiálů. Jedné se o materiály označované ve vizualizačních programech jako PBR materiály (physically based rendered). Tyto materiály reagují na vnější prostředí scény a přináší věrnější realistické zobrazení za všech světelncýh podmínek.
Program Twinmotion je založen na technologii systému Unreal Engine a přebírá z něj i nastavení a vlastnosti materiálů.
Využívá se pět obrázkových map pro definování jednotlivých částí výsledného zobrazení materiálu:
Diffuse map - základní textura materiálu
Normal map - mapa pro definování plastického zobrazení materiálu
Roughness map - mapa pro definování hrubosti materiálu, která se projeví leskem
Metallic map - mapa pro definování kovového vzhledu materiálu
Glow map - mapa pro definování světelného vyzařování materiálu
Pro definování materiálů se využívají obrázkové mapy ve formátu PNG o velikosti násobků 2. Optimální velikosti jsou 512 x 512, 1024 x 1024 a 2048 x 20148 obrazových bodů.
Je potřeba používat tzv. bezešvé textury, to znamená obrázky, u kterých při jejich opakování v ploše nejsou vidět okraje základní textury.
Pracovní postup tvorby nového materiálu se začíná výběrem materiálu z povrchu objektu pomocí nástroje Material picker (Vybrat materiál). Vlevo dole se objeví náhled vybraného materiálu a klepnutím na ikonu pro přepnutí do zobrazení náhledů více materiálů Material Single/Multi se dostaneme na ikonu pro doplnění nového materiálu. Kompletní postup je na videu.
Spodní panel nástrojů po výběru materiálu z objektu
Spodní panel nástrojů po přepnutí do zobrazení více náhledů materiálů s ikonou pro doplnění nového materiálu
Nastavení velikosti textury materiálu
Program Twinmotion se většinou používá pro vizualizace architektonických projektů vytvořených v jiných programech. Uživatelé se snaží o doplnění vlastních realistických materiálů, u nichž musí odpovídat i jejich měřítko. Optimální velikost textury nového materiálu i dalších map pro doplnění reality materiálu je 1024 x 1024 bodů a doporučený formát je PNG. Jestliže budeme vyžadovat, aby se nový materiál zobrazil na ploše jednoho metru čtverečního, potom je třeba nastavit při tvorbě nového materiálu měřítko na 0.33. Podrobný popis je ve videu.
Podpora programu TWINMOTION 2022
Návrat na obsah