Tvorba a export videí nastavených klipů - Podpora TWINMOTION

Podpora programu TWINMOTION 2022
Přejít na obsah
Tvorba a export videí nastavených klipů
Videa sestavená z jednotlivých klipů uživatelem vytvořených z pohledů v klíčovových snímcích jsou velice názorným prezentačním prostředkem. Jejich tvorba je velice jednoduchá a bude předvedena na importovaném modelu malého baru, který byl původně demonstračním projektem pro uživatele programu Edificius a byl exportován do souboru formátu SKP, který si můžete stáhnout.
Import demonstračního modelu ve formátu SKP programem Twinmotion 2020. Originální SKP soubor o velikosti 108.9 MB si můžete stáhnout. Demonstrační model ve formátu programu Twinmotion 2020 o velikosti 132.2 MB si také můžete stáhnout.
V prezentaci je postup tvorby jednoduchého video klipu v demonstrační scéně. V panelu pro tvorbu videí se klepne na ikonu povelu pro tvorbu videi a potom se klepne na symbol Create video. Tvorba videa začíná nastavením pohledu uživatelem na první obrázek videa. K nastavení pohledu se používá myš, otáčením kolečka myši se mění velikost, při stisknutém pravém tlačítku se mění směr pohledu a při stisknutém kolečku se provádí posun. Potom stačí klepnout na symbol "+" na pravém okraji posledního snímku a doplní se další klíčový snímek. Na začátku tvorby klipu je nastavena jeho délka na deset vteřin. Jedná se o celkovou délku, kterou můžete kdykoliv změnit. Dále se v prezentaci nastavuje denní čas na začátku a konci videa. Později bude možné přidat další vlastnosti prostředí, které se mohou měnit v průběhu videa.
Vytvořené video se stane součástí scény a po záznamu scény na disk se může při příštím nahrání scény spustit nebo editovat. Pro zobrazení mimo program Twinmotion 2020 je třeba provést export videa do souboru na disku. A to je prezentováno vlevo.
Výsledné video vytvořené ve výše popsaném pracovním postupu si můžete spustit v YouTube prezentaci vlevo nebo stáhnout.
Podpora programu TWINMOTION 2022
Návrat na obsah