Doplnění základních obkladových prvků - Program Tilelook

Návrhy koupelen a interiérů programem Tilelook
Přejít na obsah
Obkladové prvky
U každé koupelny jsou důležité obklady a dlažba
Součástí programu Tilelook je rozsáhlá online knihovna obkladových prvků a 3D zařizovacích předmětů.
Při doplňování vybraných prvků během tvorby projektu dochází ke zpomalení práce uživatele, protože výběr prvků se může protáhnout zvláště když se hledají prvky různých výrobců.
Proto bylo doplněna přímo do základní webové stránky programu Tilelook funkce přesunu vybraných obkladových prvků do samostatné online uživatelské složky označené jako 'Oblíbené'.
Při doplňování obkladových prvků se postupně doplňují obkladové prvky na všechny vybrané plochy projektu koupelny.
Na následujícím videu je postup doplňování dlaždic podlahy. Nejdříve se doplnily vybrané obkladové prvky z uživatelské složky 'Oblíbené'. Tato obkladové prvky se uloží současně s projektem, takže při pokračování v tvorbě dalšího obkladu již není třeba obkladové prvky nahrávat. V prezentaci je základní postup doplnění dlažby koupelny jedním druhem dlaždice.
Na následujícím videu je postup doplňování obkladových prvků stěn. Při doplňování obkladových prvků na vybranou stěnu se postupuje stejně jako při reálném obkládání stěn a jednotlivé obkladové prvky se doplňují od spodní hrany stěny směrem nahoru. Jestliže mají všechny stěny 3D modelu koupelny stejnou strukturu, potom je možné provést kopírování obkladu jedné stěny na další stěny.
Základní obklad vytvořený z jednoho druhu obkladových prvků lze doplňovat dekorovými obkladovými prvky. Začíná se výběrem obkladových prvků, které chceme nahradit dekorem. Stačí na obkladový prvek najet kurzorem a klepnout, při dalším výběru předchozí výběry zůstávají. Klávesou Delete se vybrané prvky vymažou. Nové prvky se doplní jako plocha obkladu se zadaným počtem opakování nebo jako jednotlivý prvek, kdy je třeba přepnout režim doplňování obkladových prvků na doplňování jednoho prvku.
Program Tilelook
Návrat na obsah