Pracovní prostředí programu Tilelook - Program Tilelook

Návrhy koupelen a interiérů programem Tilelook
Přejít na obsah
Pracovní prostředí programu Tilelook
Pracovní prostředí programu Tilelook je zcela odlišné proti ostatním 3D návrhovým grafickým programům. Pro každý druh činnosti uživatele (tvorba půdorysu, dělení a materiály ploch, doplnění obkladu, doplnění zařizovacích prvků, tvorba vizualizace, přehledy prvků s kalkulací) je pracovní prostředí odlišné. Je to proto, aby práce s programem byla co nejjednodušší a nejrychlejší.
Při spuštění programu je třeba se vždy přihlásit. Program si pamatuje email adresu, ale heslo je nutno zadat znovu.
Prostředí programu je nastaveno na zadání půdorysu místnosti.
V pravé části displeje je ovládací panel rozdělený na dvě základní části.
V horní části se zadávají povely pro tvorbu prvků místnosti nebo se doplňují obkladové a zařizovací prvky do projektu.
Ve spodní části je 3D náhled projektu pro výběr ploch a pod ním malé ikony pro nastavení směru pohledu 3D náhledu projektu.
Při nahrání projektu z online knihovny nebo z disku počítače se pracovní prostředí automaticky nastaví na tvorbu místnosti, kde je vidět pouze půdorys místnosti v hlavním pracovním okně a 3D náhled ploch v pravém ovládacím panelu. Proto by měl uživatele nastavit pracovní prostředí pro tvorbu vizualizací, kde jsou u dokončeného projektu zobrazeny náhledy vytvořených vizualizací z nastavených kamer. Po klepnutí na náhledy pohledů z kamer se příslušný pohled objeví v hlavím pracovním okně.
Po klepnutí na ikonu Doplnit kameru se nastavený pohled zkopíruje a je možné provést nastavení nového pohledu.
Pracovní prostředí pro rozdělení ploch slouží pro dělení vybraných ploch a doplňování nových ploch na vybranou plochu. Potom je možné na nově vzniklé plochy doplňovat obklad (dlažbu) nebo materiál z online knihovny nebo nový materiál definovaný uživatelem.
Pro nastavení materiálů na vybrané plochy je třeba, aby uživatel klepnul na záložku Materiál ploch. Na vybranou plochu potom doplňuje materiály z okna s přehledem materiálů v horní části pravého panelu.
Klepnutím na ikonu Nový materiál se nahraje materiál z online knihovny nebo si uživatel vytvoří vlastní nový materiál.
Pro doplňování 3D modelů zařizovacích předmětů je třeba klepnout na záložku Doplnit objekty. 3D modely se doplňují do projektu z přehledu 3D modelů v horním okně pravého panelu. Po přetažení náhledu s objektem se vždy 3D model doplní automaticky do středu nastaveného pohledu a je potřeba pokračovat posunem objektu na požadovanou pozici.
Klepnutím na ikonu Nový model se nahraje nový 3D model z vybraného zdroje - online knihovna, projekt online knihovny, 3D Warehouse (online knihovna) a 3D model na disku počítače.
Pro doplňování obkladových prvků na vybranou plochu je třeba klepnout na záložku Doplnit obklad. V pravém horním okně pravého panelu jsou náhledy obkladových prvků, které se do okna nahrávají po klepnutím na ikonu Přidat obkladový prvek z online knihovny obkladových prvků nebo z projektu v online knihovně.
Po klepnutí na poslední záložku se otevřou dvě tabulky s přehledem obkladových prvků a zařizovacích předmětů. V tabulkách jsou všechny obkladové prvky a zařizovací předměty, které si uživatel nahrál do horních oken v pravém panelu. Jsou tam uvedené i obkladové prvky a zařizovací předměty, které uživatel do projektu nedoplnil. Tyto položky, které mají jako počet kusů uvedenu nulu, je možné jednoduše z tabulek přehledů vymazat. Také je třeba projít seznam obkladových prvků a nastavit kusové ceny u obkladových prvků s kusovými cenami. V online knihovně obkladových prvků je pouze cena bez další informace, zda se jedná o cenu za metr čtvereční, za obkladový prvek nebo za sadu.
Program Tilelook
Návrat na obsah