Doplnění uživatelských obkladových prvků - Program Tilelook

Návrhy koupelen a interiérů programem Tilelook
Přejít na obsah
Knihovna obkladů
Doplnění vlastních uživatelských obkladových prvků do online knihovny
Vlastní uživatelské obkladové prvky se doplňují po přihlášení uživatele na https://www.tilelook.com/cs-CZ klepnutím na dílčí nabídku Mé obkladové prvky v hlavní nabídce Moje složka.
Zobrazí se náhledy a označení všech dosud uložených uživatelských obkladových prvků. Po klepnutí na povel Doplňte nový obkladový prvek se otevře dialogové okno pro doplnění jednoho nového obkladového prvku.
Všechny uživatelské obkladové prvky jednotlivých uživatelů programu Tilelook jsou uloženy online v podsložce Generic tiles (série) složky Tilelook (výrobce).
Další doplňované údaje si již volí nebo vybírá uživatel (Rok výroby, Kód produktu, Jméno výrobku, Druh obkladového prvku, Druh místnosti).
Klepnutím na žluté tlačítko vpravo dole Další: Obrázky se provede přechod na další stránku, na které se doplňují obrázky textur obkladového prvku.
Program Tilelook
Návrat na obsah