Tvorba vizualizací - Program Tilelook

Návrhy koupelen a interiérů programem Tilelook
Přejít na obsah
Pracovní postupy při tvorbě fotorealistických vizualizací
Pro tvorbu vizualizací používá program Tilelook vizualizační systém Corona Renderer optimalizovaný pro program Tilelook. Optimalizací bylo dosaženo toho, že uživatel nastavuje pouze několik základních parametrů a má potom vždy jistotu, že vizualizace bude kvalitní.
Při každé vizualizaci je nejdůležitější zdroj osvětlení. Základním osvětlením je denní osvětlení, kdy venkovní světlo proniká do 3D modelu okny. U koupelen je důležité i osvětlení vnitřními světelnými zdroji, neboť mnoho koupelen v moderních novostavbách nemá vůbec žádné okno nebo je okno malé. Potom se musí do modelu koupelny doplnit 3D model světla z rozsáhlé online knihovny. U 3D modelů světel jsou již nastaveny příslušné osvětlovací vlastnosti, které simulují osvětlení příslušným reálným svítidlem.
O kvalitě vizualizace s umělým osvětlením se můžete přesvědčit na následujícím obrázku, který byl vytvořen v jednoduchém demonstračním projektu, který je použit pro popis tvobry vizualizací a je možné si jej stáhnout pro vlastní použití.
Popis průběhu vizualizace
Při tvorbě vizualizace se musí být nastaven pracovní režim vizualizace klepnutím na záložku Vizualizace. Potom se nastaví pohled z kamery nebo se vybere již nastavený pohled a v pravém ovládacím panelu dole se klepnutím na příslušnou ikonu otevře okno pro nastavení kamery.
Nahoře je náhled aktuální nebo poslední vizualizace příslušné kamery. Kameru si můžeme přejmenovat v dalším řádku.
Dále si volíme perspektivní obrázek nebo sférické panorama klepnutím na příslušnou ikonu.
Jestliže zvolíme sférické panorama, můžeme ještě na dalším řádku vybrat stereoskopické panorama.
Na dalších svou řádkách se nastavuje poměr stran obrázku a jeho velikost. Pro nastavení správného osvětlení stačí zvolit minimální velikost obrázku, aby byla vizualizace, která slouží pouze pro kontrolu uživatele, provedena rychle.
Po klepnutí na tlačítko Vizualizovat pod ovládacím oknem vpravo se otevře okno s průvodcem vizualizací. Na první stránce průvodce se objeví přehled všech nastavených kamer v projektu a uživatel provede označení kamer, u kterých chce provést vizualizaci.
Další stránka slouží pro nastavení venkovního osvětlení a velikosti expozice. V náhledu půdorysu jsou vyznačena okna a dveře, aby uživatel mohl nastavit požadovaný směr slunečního světla. Při posunu vpravo bude výsledná vizualizace světlejší, při posunu vlevo tmavší. Při osvětlení pouze venkovním světlem u místností s okny je optimální velikost expozice 1, při osvětlení vnitřními světelnými zdroji je optimální expozice 0.5.
Na této stránce se nastavuje pozadí u projektu s okny. Obrázek pozadí se automaticky nastavuje jako systémový podle nastaveného denního období nebo si uživatel nahraje obrázek z online knihovny Tilelook. Obrázek lze pomocí dalších ovládacích prvků zvětšovat/zmenšovat a posunovat.
Na této stránce je možné provést změny někerých parametrů vlastní vizualizace. Systémové nastavení parametrů je optimální a uživatelé mohou tuto stránku přejít bez dalších úprav v nastavení.
Na poslední stránce průvodce vizualizací lze zvolit provedení vizualizace online na serveru technické podpory programu Tilelook. Tato služba je zatím v testovacím režimu a funguje dobře. Vyplatí se hlavně u pomalejších počítačů. Po klepnutí na tlačítko Ukončit začne vlastní vizualizace v novém okně.
Na prezentaci vlevo je kompletní pracovní postup při začátku vizualizace denním osvětlením, které je nedostatečné. Proto se bude pokračovat doplněním světel a novou noční vizualizací.
Na prezentaci vpravo je kompletní postup nastavení noční vizualizace u projektu, kde je denní osvětlení nedostatečné. Proto byla do projektu doplněna svítidla z online knihovny, která byla nastavena jako neviditelná. Před vlastní vizualizací je třeba provést odkrytí svítidel a v průběhu vizualizace potom nastavit noc jako denní období.
Program Tilelook
Návrat na obsah