Doplnění výškového rastru do terénu - Podpora NBL Landscape Designer 2020

Podpora programu NBL Landscape Designer 2020
Přejít na obsah

Doplnění výškového rastru do terénu

Povel Výškový rastr umožňuje měnit relativní výšky bodů terénu v obdélníkovém rastru pokrývajícím terén.
Uživatel zadává kdekoliv na terénních objektech obdélníkovou bodovou síť pomocí dvou bodů a v panelu vlastností může změnit velikost obdélníkové sítě i její dělení.
Zadanou bodovou síť je možno posouvat, kopírovat nebo otáčet.
Podpora programu NBL Landscape Designer 2020
Návrat na obsah