Tvorba terénu vrstevnicemi - Podpora NBL Landscape Designer 2020

Podpora programu NBL Landscape Designer 2020
Přejít na obsah

Tvorba terénu vrstevnicemi

Pomocí vrstevnic se zadává terén nejpřesněji. Ve výkresu jsou zadané vrstevnice plně zobrazeny i se svojí výškou. Vrstevnice lze editovat a také je možné terén vytvořený vrstevnicemi dále upravovat pomocí dalších povelů pro tvorbu terénu. Vrstevnice mohou být uzavřené nebo otevřené. Otevřené vrstvenice musí začínat a končit mimo pracovní oblast.
Podpora programu NBL Landscape Designer 2020
Návrat na obsah