30 let programu trueSpace - PC Design

Přejít na obsah
30 let programu trueSpace firmy Caligari Corporation
V květnu 1994 jsem se soukromě vydal navštívit veletrh COMDEX Spring 1994 za peníze, které jsem získal prodejem akcií získaných v kupónové privatizaci. Hlavním cílem návštěvy byl stánek firmy American Small Business Computers, která se zabývala vývojem a distribucí programů DesignCAD 2D a DesignCAD 3D. Stánek firmy jsem skutečně navštívil a byl jsem pozván na oběd mimo areál výstaviště, kde jsme projednali i obchodní záležitosti týkající se programu DesignCAD.
Na prohlídku veletrhu jsem měl tři dny a tak jsem mohl projít kolem všech stánků, kde mne zajímali hlavně grafické 3D CAD programy. U stánku firmy Caligari Corporation mne zaujala prezentace 3D grafického programu i neamerická angličtina mladíka, který prezentaci prováděl a komentoval. Po skončení prezentace jsem za mladíkem zašel a když jsem se mu představil, oznámil mi, že se narodil na Slovensku a po skončení studií utekl s manželkou do USA. Věnoval mi jednu 3.5 disketu s instalačními soubory zkušební verze programu trueSpace. Celková kapacita diskety byla 1.44 MB.
Večer jsem si program trueSpace instaloval na notebooku s operačním systémem Win3.1 a důkladně jsem ho vyzkoušel.
Další den jsem za panem Romanem Ormandym zašel s nabídkou podpory a distribuce programu firmou HiComp Systems s.r.o., kde jsem tehdy pracoval v pražské pobočce firmy a měl jsem na starost podporu a distribuci programů DesignCAD 2D a DesignCAD 3D.
Program trueSpace byl totiž jediným 3D CAD grafickým programem ze všech podobných programů na veletrhu, který uměl dynamické změny na displeji v reálném času, i když pouze v drátovém režimu se všemi hranami.
Vývoj programu trueSpace pokračoval a v roce 1995 byla uvolněn program trueSpace 2, který již uměl plné dynamické 3D zobrazení v reálném času i s materiály. Pan Roman Ormandy na pozvání firmy HiComp Systems s.r.o. navštívil Prahu a byla podepsána smlouva o podpoře a distribuci programu trueSpace 2.
V roce 1997 byl uvolněn program trueSpace 3 s výraznými novinkami. Popis je ve dvou článcích zveřejněných v časopisu CHIP 8/1997.
Nejprodávanějším programem byl trueSpace5.1 z roku 1991. Posledním programem byl trueSpace7.61 s roku 2004. Přestože firma Caligari Corporation zanikla v roce 2008, stále podporuji uživatele programů trueSpace, které jsou ve verzích 5.1 a 7.61 stále funkční na počítačích s Windows10/11.
Další historie vývoje a využití programu trueSpace jsou uvedeny ve dvou článcích a v demonstračních videích s pracovními postupy.
Článek v časopisu Stavebnictví a interiér 1/2002
28. 1. 2002
Komplexní návrhy interiérů programem trueSpace5.1
Programy trueSpace jsou od roku 1995 využívány tuzemskými firmami převážně pro návrhy interiérů. Od roku 1998 se program trueSpace začíná přizpůsobovat požadavkům uživatelů doplňováním o nové funkce a povely. Vývoj programových modulů zajišťuje tuzemská firma PC Design na základě konzultací s výrobci prvků pro zařizování interiérů. Koncoví uživatelé tak dostávají programový produkt přizpůsobený jejich potřebám a stávají se spoluautory komplexního programového řešení.
 Program trueSpace americké firmy Caligari Corporation je universálním 3D modelovacím, vizualizačním a animačním programem. Od druhé verze z roku 1995 se začal u nás používat i pro návrhy interiérů a to hlavně pro velice kvalitní fotorealistické zobrazení na displeji i do souboru na disk. U každého 3D programu pro návrhy interiérů je velice důležitá tvorba a editace modelů zařizovacích prvků. Program trueSpace2 se vyznačoval pracovním prostředím vyvinutým pro práci v 3D prostoru a tvorba nových prvků s přesností odpovídající 3D CAD systémům byla poměrně snadná. Program trueSpace2 z roku 1995 dodnes používají např. prodejci kuchyní firmy VNV Vyškov.
  V roce 1997 byl zahájen prodej trueSpace3. Velice rychle byla provedena lokalizace do češtiny a začaly se hledat nové aplikační možnosti využití. Nová verze byla totiž výrazně inovována a doplněna o možnost programování pomocí vnitřních API funkcí. Začátkem roku 1998 vzniklo prezentační CD a.s. Keramika Horní Bříza obsahující kompletní sortiment obkladů a dlažeb. Keramika Horní Bříza začala hledat vhodný program, který by umožňoval prodejcům rychlou tvorbu modelů interiérů s využitím textur obkladových prvků na CD. Na základě konzultací s pracovníky Keramiky Horní Bříza byla vyvinuta zcela nová technologie simulace keramických obkladů a dlažeb v programu trueSpace3 a řada souvisejících programových modulů. Podrobná prezentace je na CD HOB pro rok 2000. Využití programu trueSpace3 pro návrhy interiérů s keramickými obklady přineslo výrazné zvýšení jeho prodeje.
  V létě 1999 si firma GORENJE vybrala program trueSpace3 jako náhradu za program AutoCAD LT používaný na prodejnách pro návrhy kuchyní. Vzhledem k tomu, že uživatelé programu AutoCAD LT byli zvyklí na rychlé sestavování modelů kuchyní v CAD prostředí, bylo nutno vyvinout nové programové moduly pro trueSpace3. Dále byl vyvinut programový modul pro cenovou kalkulaci, který přinesl časovou úsporu proti původnímu ručnímu sestavování seznamu prvků z modelu kuchyně v programu AutoCAD LT.
  Další firmou, která se rozhodla využívat program trueSpace pro návrhy a kalkulace modelů kuchyní, byla firma SYKORA. Zde se jednalo o náhradu programu DataCAD, která začala v létě roku 2000. Na trhu již byla další verze programu trueSpace, která měla mnohem větší počet vnitřních API funkcí, než verze trueSpace3. Na základě požadavků firmy SYKORA vznikly další programové moduly. Základním požadavkem bylo zajištění ochrany programových modulů i knihovny prvků proti nelegálnímu používání. Dále se začal řešit automatický převod 3D modelu do dvourozměrného půdorysu, který je nutný pro montáž kuchyňské sestavy.
  Začátkem roku 2001 firma Caligari Corporation dokončila vývoj programu trueSpace5 a v květnu snížila ceny všech verzí programu trueSpace. Poslední verze trueSpace5.1 výrazně usnadňuje práci uživatele vizuálními knihovnami a plně přizpůsobitelným pracovním prostředím. Poměrně rychle byla provedena lokalizace včetně demonstrační verze. Na základě požadavků uživatelů probíhá u firmy PC Design vývoj dalších programových modulů.
 
Vzhledem k tomu, že programové moduly lze u trueSpace5.1 aktivovat klávesami, byla nejdříve vyvinuta nová technologie doplňování prvků z vizuálních knihoven na přesnou pozici podle vybraného nebo předchozího doplněného prvku. Výběr a doplnění vybraného prvku se provede přetažením myší a stisknutím příslušné klávesy podle směru přisunutí. Tvorba kompletního modelu kuchyně se tak stává otázkou několika minut. Jestliže se využívá pracovní režim plného dynamického zobrazení Direct3D, potom je tvorba modelu velice názorná. K rychlosti tvorby přispívá i to, že na rozdíl od všech konkurenčních 3D programů probíhá tvorba modelu v perspektivním pohledu a ne v půdorysu. Okno s půdorysem je pochopitelně k dispozici, ale má pouze pomocnou kontrolní funkci.
  Základem úspěšné počítačové tvorby interiérů je knihovna modelů zařizovacích předmětů. Přestože lze v programu trueSpace5.1 modely prvků přímo vytvářet i importovat ve formátech 3DS a DXF, byl zahájen vývoj řady programových modulů pro parametrickou tvorbu prvků. Uživatel si zvolí příslušný programový modul podle typu prvku a zadá několik číselných parametrů jednoznačně popisujících daný prvek, který se pak vytvoří automaticky. Zatím jsou k dispozici moduly pro kuchyňské skříňky a bude se pokračovat kancelářskými a výplňovými prvky. Pro kuchyňské skříňky byly vyvinuty programové moduly pro parametrickou tvorbu samostatných dvířek skládaných i frézovaných.
  Při návrzích modelů kuchyní, které jsou nejčastěji zpracovávanými interiéry na počítačích, se vždy začíná základní sestavou optimálně vyplňující půdorys. Teprve potom se začíná zákazník zajímat o estetickou stránku kuchyňské sestavy. Základním požadavkem je rychlá změna typu kuchyně, což lze v počítačovém modelu velice rychle provést výměnou všech dvířek případně úchytek. Proto byl vyvinut programový modul na výměny dvířek nebo úchytek u jedné skříňky nebo v celém modelu. Místo výměny dvířek lze měnit typ kuchyně i změnou materiálu u všech prvků kuchyně. Vzhledem k tomu, že program trueSpace5.1 umožňuje změny materiálů pouze u jednoho prvku, byl vyvinut programový modul na změny jednoho nebo více materiálů najednou v celém modelu. Teprve pak se plně projeví výhody počítačového zpracování různých variant návrhu modelu kuchyně. Uživatel pouze volí druhy dvířek, úchytek a kombinace materiálů. Zbytek za něj udělá příslušný programový modul. Navíc je možno okamžitě po dokončení nové varianty zjistit celkovou cenu kalkulačním programovým modulem.
  Kalkulační programový modul provádí komplexní kalkulaci kuchyňské sestavy. Pro rychlé sestavování modelů kuchyní jsou spodní skříňky doplněny pracovní deskou. Kalkulační program kromě kalkulace jednotlivých skříně umí procházet vnitřní stromou strukturu každého prvku a zjišťovat z ní potřebné informace pro komplexní kalkulaci, ve které se potom objeví celková délka pracovní desky a těsnicích případně okrasných lišt. Podle požadavků uživatelů provádí firma PC Design další úpravy kalkulačního programového modulu. Kalkulační modul je možno přímo navázat na databázový systém výrobce kuchyní.
  Pro montáž kuchyňské sestavy u zákazníka je nutný montážní půdorysný plán s půdorysy všech skříněk a s vyznačenými rozvody vody, plynu a elektřiny. Program trueSpace5.1 je ale určen pouze pro práci s třírozměrnými objekty. Proto bylo nutno vyvinout dvourozměrný kreslicí modul s využitím technologie ruské firmy Comandor, Ltd, od které byla zakoupena příslušná knihovna API funkcí. Do programu trueSpace5.1 je tak začleněn kvalitní 2D CAD systém doplněný řadou nových povelů. Převod modelu kuchyně do půdorysného výkresu je řešen programově. Aktivací povelu Půdorys dostane uživatel kompletní půdorys kuchyně se základními šířkovými kótami všech prvků. Stačí doplnit další požadované kóty a doplnit schémata rozvodů. Půdorys lze vytisknout nebo uložit ve formátu DXF pro export do dalších 2D CAD programů. Do půdorysu je dokonce možno vložit obrázek modelu kuchyně a vytisknout půdorys i s obrázkem. Vedle rastrových obrázků umí program trueSpace5.1 ukládat na disk i vektorové soubory DXF s viditelnými hranami. Boční pohledy lze v kreslicím modulu kótovat.
  Program trueSpace5.1 lze využívat i pro návrhy bytových a kancelářských interiérů, neboť byla vyvinuta i nová technologie tvorby 3D modelu více místností z půdorysného plánu v kreslicím programovém modulu.
  Pro zájemce o praktické vyzkoušení výše popisované technologie tvorby modelů interiérů je k dispozici CD s demonstrační verzí programu trueSpace5.1, demonstrační verzí popisovaných programových modulů, řadou demonstračních souborů a video ukázkami pracovních postupů. Další informace jsou na webové stránce http: //web.iol.cz/pcdesign pro podporu tuzemských uživatelů produktů firmy Caligari Corporation.
Autor: Ing. Libor Štolc
Foto: Archiv
Článek v časopisu CAD 1/2010
Caligari trueSpace7.61
Autor článku: Libor Štolc   
Tags: Architektura | Kuchyně | Software

Levné řešení pro komplexní návrhy kuchyní a interiérů
Program trueSpace firmy Caligari Corporation z roku 1994 byl prvním 3D univerzálním modelovacím, animačním a vizualizačním programem pro běžné uživatele a zahájil mohutný vývoj této kategorie programů dalšími firmami. Již patnáctým rokem probíhá tuzemská distribuce a podpora programů trueSpace, které se využívají hlavně pro návrhy interiérů a kuchyní. Na základě požadavků uživatelů je doplňován programovými moduly. Od roku 2001 probíhá distribuce plně lokalizované verze trueSpace5.1, a to i po ukončení distribuce firmou Caligari Coporation do ostatních zemí. V únoru 2008 je firma Caligari Corporation zakoupena firmou Microsoft Corporation, která ukončuje v říjnu 2008 distribuce programu trueSpace5. V červenci 2008 je uvolněna nově vyvinutá verze trueSpace7.6 k volnému využití. Účelem tohoto článku je informovat čtenáře o možnostech využití programu trueSpace7.6 při profesionálních návrzích interiérů a kuchyní.

Uživatelské prostředí
Program trueSpace7.6 byl vyvíjen se záměrem nabídnout uživatelům kvalitativně nový způsob práce v plně realistickém grafickém pracovním prostředí, které nebylo systémově přímo slučitelné s programem trueSpace5.1. Pro usnadnění přechodu stávajících uživatelů programů trueSpace5.1 na trueSpace7.6 doplnili programátoři firmy Caligari Corporation do této verze kompletní systém programu trueSpace6.6, který je přímo slučitelný s verzí trueSpace5.1. Při lokalizaci programu trueSpace7.6 neposkytla firma Microsoft Corporation žádnou technickou podporu ani neposkytla zdrojové soubory pro lokalizaci. Použily se pouze zdrojové soubory, které bylo možno získat z instalované anglické verze. Nebylo proto možno provést překlad hlavního povelového menu, pomocných povelových menu náhledových knihoven ani některých dalších textů. Při překladu všech dalších textů byl použit původní překlad pro program trueSpace5.1, jestliže to bylo možné.
Při prvním spuštění programu trueSpace7.61 (poslední verze) se objeví plně realistické grafické pracovní prostředí. Pro nastavení prostředí trueSpace6.6 je třeba provést několik jednoduchých úkonů nebo si před spuštěním programu trueSpace7.6 instalovat systémové soubory, které jsou již nastavené pro prostředí trueSpace6.6. Webová stránka www.archcad.cz/truespace.htm je věnována podpoře uživatelů programu trueSpace7.6 a obsahuje i pracovní postupy k rychlému nastavení pro prostředí trueSpace6.6.

Pracovní prostředí se liší od pracovního prostředí trueSpace5.1 odlišným grafickým návrhem povelových ikon a horním okrajem, který obsahuje několik nepotřebných povelů. Hlavní povelové menu TS6 Files je vpravo nahoře. Pracovní prostředí programů trueSpace vznikalo na počítačích Amiga a ovládání se provádí pomocí ikon, kterými se spouštějí povely i ovládací panely. Ikony jsou uspořádány podle funkce v ikonových lištách. V levém ikonovém sloupci jsou náhledové knihovny a při jejich otevření se vždy zobrazí náhled položek příslušné knihovny doplněný textovým označením.
Důležitou náhledovou knihovnou je knihovna konfigurací, která slouží pro ukládání uživatelského pracovního prostředí. Pracovní prostředí si uživatel nastavuje podle svých potřeb (povelové ikony, ikony programových modulů, pracovní okna, pohledy v pracovních oknech) a po uložení do knihovny konfigurací je možno pracovní prostředí rychle nastavit jedním klepnutím na náhled pracovního prostředí.
Vedle hlavního pracovního okna lze využívat další tři pracovní okna libovolné velikosti nebo čtyři pracovní okna v klasickém uspořádání. V každém z pracovních oken lze nastavit jiný zobrazovací režim (plné zobrazení, plné zobrazení s hranami, průhledné zobrazení, průhledné zobrazení s hranami, drátové zobrazení). Jsou podporovány grafické karty pro dva monitory, potom se aktivní okno přesune na druhý monitor.

Programové moduly a jejich vývoj

Tuzemské distribuci programů trueSpace výrazně pomohlo zvyšování užitné hodnoty pomocí programových modulů, kterými se doplňovaly nové funkce a povely. Vývoj programových modulů začal u verze trueSpace3 v roce 1997 v programovacím jazyku Delphi3 (nyní Turbo Delphi) s využitím API funkcí trueSpace4.3 a systému tsx Builder, což je Delphi konverze všech API C++ funkcí. Originální dokumentace je pro Microsoft Visual C++, takže programové moduly lze programovat i v C++. Spouštění instalovaných programových modulů se provádí pomocí ikon, které mají stejné systémové vlastnosti jako originální ikony. Současně může být spuštěno více programových modulů.
Programové moduly využívají stejné API funkce jako povely programu trueSpace7.6, a tak se mohou použít pro vývoj systémově náročných aplikačních nadstaveb podle požadavků uživatelů. Jako příklady je možno uvést prodejní systém firmy SYKORA pro kuchyně, vlastní kuchyňský systém firmy GORENJE nebo návrhový systém firmy WOODFACE pro vestavěné skříně.
Vzhledem k tomu, že program trueSpace7.6 je zadarmo i pro profesionální využití stejně jako kompletní dokumentace pro vývoj programových modulů, lze očekávat další vývoj aplikačních nadstaveb vyvíjených dalšími tuzemskými firmami.

Tvorba modelů zařizovacích prvků

Základem tvorby modelů interiérů je kvalitní knihovna zařizovacích prvků. Při tvorbě 3D modelu, který bude využit i pro převod do výroby, je nutno zcela přesně simulovat strukturu originálního prvku. Začíná se proto tvorbou knihovny desek, z nichž se bude model skládat. U každé desky je třeba vhodně nastavit souřadný systém desky. U desek, které nemají obdélníkový tvar, se využije programový model pro 2D kreslení. Na každou desku se aplikuje základní textura. Při vlastní tvorbě modelu prvku se potřebné desky nahrají z knihovny, označí podle funkce a sestaví podle originálního modelu. Pozice, natočení a velikost se zadávají v milimetrech absolutně, relativně nebo přímou kalkulací. Vznikne přesný model originálního prvku, ale nelze s ním provádět žádné transformace, protože všechny konstrukční desky jsou volné. Proto je nutno pokračovat spojením jednotlivých desek i dalších konstrukčních prvků pomocí postupného slepování podle struktury originálního prvku. Na závěr se nastaví souřadný systém modelu, jméno modelu a provede se uložení modelu do příslušné náhledové knihovny.
Jestliže se vytváří knihovna prvků stejné struktury s různými základními rozměry, není nutné vytvářet každý prvek knihovny od začátku. Použije se programový modul pro změny základních rozměrů, který zachovává při změnách základních rozměrů všechny tloušťky desek, pozice souřadných systémů desek i rámečky dvířek. Potom stačí provést změnu rozměru, nastavit nové jméno prvku a uložit do náhledové knihovny.
Některé modely zařizovacích prvků sloužící jako dekorace lze importovat ve formátu 3DS povelem Load/Object povelového menu TS6 Files. Pro hromadný import objektů vybrané složky ve formátu 3DS s transformací do základní polohy byl vyvinut volně šiřitelný programový modul.

Programy trueSpace jsou určeny pro simulaci práce v 3D grafickém prostředí a poměrně obtížně se kreslí a editují 2D plochy, které slouží jako základ pro další tvorbu 3D prvků vytahováním. Proto byl vyvinut programový modul využívající zdrojový kód programu VeCAD 5.2, jehož licence byla v roce 2001 zakoupena od ruské firmy Kolbasoft. Program VeCAD 5.2 je plněhodnotný klasický 2D kreslicí program pro běžné technické výkresy. Používá vlastní formát .VEC pro záznam výkresů, ale má i import a export výkresů ve fomátu DXF. Do programového modulu byly doplněny nové povely pro vzájemný převod mezi 2D prostředím programu VeCAD 5.2 a 3D prostředím programu trueSpace včetně povelů pro přímý převod dvojitých čar do 3D stěn a podlah. Před instalací programového modulu je třeba instalovat demonstrační anglickou verzi programu VeCAD 5.2. Program VeCAD 5.2 je k dispozici i ve verzi pro Windows.

Programové moduly pro návrh kuchyní

V roce 1998 začala firma GORENJE využívat program trueSpace3 pro fotorealistické návrhy kuchyní a vývoj programových modulů se soustředil na podporu návrhů kuchyní. Při návrhu modelů kuchyní je nejdůležitější rychlost, přesnost a současně jednoduchost sestavení základního prostorového uspořádání modelů skříněk do zadaného prostoru. Náhledové knihovny prvků neumožňovaly rychlý výběr ani rychlé doplňování modelů skříněk, a proto byl vyvinut nový programový modul podle výše uvedených požadavků. Při vývoji byly využity automaticky generované náhledy objektů komprimované ve formátu .COB pro rychlý výběr požadovaného modelu skříňky. Doplnění vybraného modelu skříňky do scény bylo řešeno automatickým přisunutím po klepnutím na náhled nebo jméno skříňky. Sestavení modelu běžné kuchyně se výrazně urychlilo na několik minut.

Dalšími požadavky při návrzích modelů kuchyní jsou změny materiálů, dvířek a úchytek v reálném čase, aby je mohl prodejce provádět při konzultaci se zákazníkem. Přestože má program trueSpace7.6 systém materiálů (nastavení, editaci, knihovny, povely pro změny na objektech) výborně zpracován, byla použita tabulková forma knihovny materiálů s vazbou kódu materiálu na desku s nastaveným materiálem a programové moduly pro výběr materiálu a nastavení materiálu. Při změně materiálu se provede změna materiálu a současně se doplní kód materiálu do jména příslušné desky. Uživatel volí druh dílčích prvků (korpus, dvířka, sokl, pracovní deska) a změnu v celé scéně nebo v aktivním prvku.
Programový modul pro výměnu dvířek (čelních desek) zahrnuje v sobě i výměnu a nastavení úchytek. Při výměně dvířek je nutno zadat druh dvířek (dvířka plná, dvířka skleněná, zásuvky, kontejnery, atd. ) a zvolit výměnu v celé scéně nebo v aktivním prvku. Po výběru požadovaného modelu dvířek z knihovny se výměna aktivuje. Při výměně dvířek se vybraný model dvířek postupně přesouvá a natáčí na pozice jednotlivých dvířek, kopíruje se a mění velikost podle stávajících dvířek, která nahradí. Při změně velikosti nedochází k šířkové nebo výškové deformaci dvířek. Výměna úchytek funguje stejně, ale bez změny velkosti. V programovém modulu jsou i ovládací prvky pro nastavení orientace a pozice úchytek na dvířkách.

Pro doplňování modelů dřezů slouží jednoduchý programový modul, který vytvoří v pracovní desce otvor podle doplněného dřezu a potom model dřezu slepí s modelem skříňky do jednoho objektu.

Programové moduly pro kalkulace a převod do výroby

Nedílnou součástí komplexního zpracování návrhu kuchyně je i cenová kalkulace a zpracování podkladů pro výrobu. Pro uživatele programů trueSpace7.6 byly v roce 2009 vyvinuty nové programové moduly využívající vstupní i výstupní tabulky ve formátu XLS. Výstupní tabulky se otvírají v programech MS Excel nebo OpenOffice podle volby uživatele.
Při kalkulaci se prochází stromová objektová struktura scény a hledají se jména objektů, která jsou v nahraném ceníku. U každého objektu scény se prochází všechny dílčí objekty. Do kalkulace se potom dostanou skutečně všechny skříňky i jejich dílčí prvky (úchytky, pracovní desky, sokly, nohy), jestliže jména prvků jsou v nahraných cenících skříněk, dílčích prvků a délkových prvků. Do kalkulace je třeba dostat i doplňky, příslušenství nebo i montážní prvky kuchyňských skříněk, které nejsou reprezentovány 3D modelem doplněným do skříňky, protože jsou uvnitř skříněk a nejsou při vizualizaci viditelné. Ideálním řešením jsou textové informace doplněné ve 3D modelu skříněk, které se využijí při kalkulaci. Pro jejich doplňování a editaci v aktivním prvku scény nebo v prvku vybrané knihovny byly vyvinuty dva nové programové moduly. Při doplňování lze využít již připravené ceníky příslušenství a montážních prvků.

Pro výrobu jsou potřeba tabulkové seznamy konstrukčních desek setříděné podle materiálu a tlouštěk. Programový modul opět prochází scénu a z označení konstrukčních desek vytahuje kódy materiálů, které hledá v tabulce materiálů, a rozměry příslušné desky použije do tabulky. Orientace u desek s texturovanými materiály je určena posledním kódem znakem kódu materiálu. V tabulce materiálů musí být u texturovaných materiálů dva řádky, ale programové zpracování je jednoduché a rychlé. Další zpracování seznamu desek je ruční nebo se seznam převádí do programů pro nářezové plány. V nadstavbě pro skříně na míru vyvinuté pro program trueSpace5.1 se využívá přímý převod do programu Optimik firmy RK Software. Zde je nutno upozornit, že se jedná o druhou vyvinutou nadstavbu na skříně, první byla vyvinuta pro firmu WOODFACE. Stejný postup bude doplněn do vyvíjeného programového modulu pro trueSpace7.6. Podle potřeb a požadavků koncových uživatelů bude doplněn i převod do jiných programů pro nářezové plány.

Ochrana proti nelegálnímu používání české verze a programových modulů

Při distribuci programů trueSpace5.1 s programovými moduly pro návrhy kuchyní docházelo k nelegálnímu využívání instalacemi na více počítačích při zakoupení pouze jedné licence. Česká verze programu trueSpace7.6 a některé programové moduly jsou nyní chráněny programovým systémem Software Passport Win 32 firmy Silicon Realms Toolworks.

Závěrem

Program trueSpace7.6 se může časem stát alternativní náhradou stávajících programových systémů pro návrhy kuchyní a interiérů, které jsou pro některé firmy velkou finanční zátěží. Stačí vytvořit knihovny prvků a převést ceníky. Pracovní postupy ve formě videoukázek jsou pro všechny zájemce i koncové uživatele na kanálu archcadcz serveru YouTube. Zkušební verze výše popisovaných programových modulů s demonstračními soubory a popisy jsou na www.archcad.cz/truespace.htm.
Videa pracovních postupů v programech trueSpace 5 a trueSpace 7.61
Podpora 3D grafických programů
Návrat na obsah