Tvorba cenových nabídek a objednávek v programu pCon.planner ME - PC Design

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Tvorba cenových nabídek a objednávek v programu pCon.planner ME

Program pCon.planner ME je určen pouze pro prodejce kancelářských prvků. Licence programu je zdarma a program jim poskytuje výrobce kancelářských prvků společně s parametrickou knihovnou prvků.

Knihovna firmy LD Seating

Knihovna firmy MIAS OC

Knihovna firmy RIM

Hlavním přínosem programu pCon.planner ME pro uživatele je nastavování parametrických prvků s okamžitým zobrazením aktuální ceny a tvorba cenových nabídek a objednávek prvků projektu.
Program pCon.planner ME je pro uživatele zdarma, což je na jedné straně výhodné. Ale obecně platí, že když je něco zdarma, je v tom nějaký problém.
Firma EasternGraphics GmbH doporučuje uživatelům programu pCon.planner ME zakoupit program pCon.basket i program pCon.planner PRO.
Program pCon.planner ME totiž umožňuje vytvářet cenové nabídky a objednávky pouze u prvků jednoho výrobce a navíc neobsahuje některé důležité funkce a vlastnosti důležité např. pro efektivní import DWG výkresů nebo pro kvalitní kótování tiskových výstupů. Také nelze měnit pořadí prvků v cenových nabídkách a objednávkách.

Omezenou funkčnost programu pCon.planner ME lze elegantně vyřešit používáním programu pCon.planner STD.
Tvorbu cenových nabídek a objednávek lze provádět pomocí nového postupu využívající program, který vyvíjí firma PC Design.

V následující prezentaci je kompletní postup tvorby cenové nabídky z projektu, ve kterém jsou použity 3D modely zařizovacích prvků dvou výrobců.

Vývojovou verzi programu z 1. srpna 2017 si můžete vyzkoušet. Všechny potřebné soubory se budou instalovat do nově vytvořené složky C:\pCon_article_lists\ po spuštění instalačního programu. Seznam všech instalovaných souborů je na obrázku.

Pro automatické spouštění programu z programu pCon.planner ME je třeba provést nastavení exportu ve formátu CSV zadáním odkazu na program C:\pCon_article_lists\ZpracovaniSeznamuPrvku.exe podle následujících obrázků

Na další stránce je podrobný popis ovládání programu a přehled jeho funkcí

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky